• Fors Plus Gayrettepe
  • Fors Plus Levent

Kullanıcı Sözleşmesi

Bu sözleşmeye konu olan www.forsplus.com sitesinin ("Site") kullanıcılar tarafından kullanımı aşağıdaki hüküm ve şartlara tabidir. Lütfen siteyi kullanmadan önce bu kullanıcı sözleşmesini okuyunuz.

A. Açıklama
Site'nin kullanımı, aşağıda yazılı koşulların tarafınızca kabulüne bağlıdır ve site'nin kullanımı bu koşulları kabul ettiğiniz anlamına gelir. Kullanım Koşulları da dahil olmak üzere Site ve Site uzantısı kapsamında sunulan hizmetleri, ürünleri, fikir ve sanat eserlerini, Sitede sunulan herhangi bir bilgi ve veriyi, önceden herhangi bir ihtar veya ihbar yapmaya gerek olmaksızın değiştirme, Site yayınına ara verme, Site yayını tamamen durdurma ve Siteyi en geniş kapsamda yeniden düzenleme haklarını saklı tutmaktadır.

Site'nin Kullanım Şartları üzerinde yapacağı değişiklikler, Sitede yayımlanmalarıyla birlikte yürürlüğe girer ve bu değişiklikler, kullanıcı tarafından Site'ye girilmesi, herhangi bir şekilde erişim yapılması veya Site'nin kullanılması ile birlikte kabul edilmiş addolunur.

Site'ye giriş yapan, Site'yi ziyaret eden, herhangi bir şekilde kullanan, Siteye erişen ve/ veya herhangi başkaca bir şekilde bağlanan tüm üye ve ziyaretçiler("Kullanıcı"), bu sayfada düzenlenmiş olan Web Sitesi Kullanım Şartları'na uyacaklarını peşinen beyan, kabul ve taahhüt ederler. İşbu Yukarıda anılan "Kullanıcı" ifadesi, üye girişi yapmak suretiyle veya herhangi bir şekilde Siteye giriş yapan, Siteyi kullanan, inceleyen veya herhangi bir iletişim cihazı (cep telefonu, bilgisayar gibi) aracılığıyla Site'ye bağlanmış olan veya Site üzerinden elektronik veri alış-verişinde bulunmuş veya bulunmakta olan herhangi bir kişiyi ifade etmektedir.

B. Hizmet İçeriği
www.forsplus.com sitesi üzerinden yapılacak ödeme; Fors Artı Yönetim Danışmanlık ve Ticaret A.Ş adlı firmanın şirket ana sözleşmesindeki hizmetleri ve sanal ofis / hazır ofis / toplantı ve eğitim salonu kiralama / görüşme ofisleri kullanımları ile bunlara bağlı olabilecek diğer giderlerin (kargo masrafı, fotokopi masrafı, telefon görüşme masrafları) gibi ödemelerin yapılması amacıyla kullanılacaktır.

C. Genel Koşul ve Hükümler
www.forsplus.com sitede ve gönderdiği mevcut bilgilerin doğruluk ve güncelliğini sürekli olarak kontrol etmektedir. Ancak bu bilgilerin her zaman güncel olmayabileceği kullanıcılar tarafından gözetilmelidir.

Fors Artı Yönetim Dan.veTic.A.Ş dilediği takdirde, hiçbir gerekçe göstermeksizin verdiği hizmeti durdurma hakkına sahiptir. Bu internet sitesinin genel görünüm ve dizaynı ile internet sitesindeki tüm bilgi, resim, alan adı, logo, ikon, demonstratif, yazılı, elektronik, grafik veya makinede okunabilir şekilde sunulan teknik veriler, bilgisayar yazılımları, uygulanan satış sistemi, iş metodu ve iş modeli de dahil tüm materyallerin ("Materyaller") ve bunlara ilişkin fikri ve sınai mülkiyet haklarının sahibi veya lisans sahibidir ve yasal koruma altındadır. Internet sitesinde bulunan hiçbir Materyal; önceden izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden, kod ve yazılım da dahil olmak üzere, değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, başka bir lisana çevrilemez, yeniden yayımlanamaz, başka bir bilgisayara yüklenemez, postalanamaz, iletilemez, sunulamaz ya da dağıtılamaz. Internet sitesinin bütünü veya bir kısmı başka bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz. Aksine hareketler hukuki ve cezai sorumluluğu gerektirir. Sitenin burada açıkça belirtilmeyen diğer tüm hakları saklıdır.

Kullanıcı, kredi kartını güvenli bir şekilde kullanmakla yükümlüdür. www.forsplus.com, sözleşmeye aykırılık, haksız fiil, ya da başkaca sebeplere binaen, doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan sorumlu değildir.

Sitenin yazılım ve donanım sistemlerinin zarar görmesine yol açabilecek, işleyişini olumsuz yönde etkileyebilecek veya yavaşlamasına yol açabilecek her türlü fiil ve işlem yasaktır. Anılan yasak kapsamına otomatik programlar veya yazılımlar kullanılarak birden fazla sorgu yapılması veya üyelik kaydı açılması, veya otomatik yöntemler aracılığıyla Siteye çok sayıda talep veya bilgi gönderilmesi de dahildir.

Fors Artı Yönetim Dan.ve Tic.A.Ş site Kullanım Koşulları'na ve yukarıda anılan kuralları aykırı şekilde hareket eden kullanıcıların siteye erişiminin engellenmesi sözleşmelerinin feshedilmesi de dahil olmak üzere her türlü güvenlik tedbirini almak, ve gerekirse ihlal edenler aleyhinde yasal işlem başlatmak hakkını saklı tutmaktadır.

Site'nin kullanılması, Sitede sunulan ve sağlanan veri ve bilgilerin kullanımı, bu veri ve bilgiler esasında yapılan davranışlar veya Siteye erişim sebebiyle maruz kalınabilinecek herhangi türden bilgisayar virüsleri, trojan ve benzeri kötü amaçlı yazılımlar (malware) da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere, Kullanıcıların, Üyelerin veya diğer üçüncü kişilerin herhangi bir sebepten ötürü uğrayabilecekleri her türlü ve tüm doğrudan ve dolaylı zarar, ziyan, hasar ve/veya kayıplar ile ilgili Fors Artı Yönetim Dan.ve Tic.A.Ş'nin hiçbir hukuki veya cezai sorumluluğu bulunmamaktadır. 

Kullanıcılar, yukarıda anılan zararlar sebebiyle Hizmet verenden her ne isim altında olursa olsun herhangi bir talep veya iddiada bulunmayacaklarını peşinen kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

Fors Artı Yönetim Dan.ve Tic.A.Ş dilediği zaman bu yasal uyarı sayfasının içeriğini güncelleme yetkisini saklı tutmaktadır. Bu tür güncellemeler kullanıcılara siteyi ziyaretleri sırasında bildirilecektir ve kullanıcılarına siteye her girişte yasal uyarı sayfasını ziyaret etmelerini tavsiye etmektedir.

D. Gizlilik
Sitemiz iletişim formlarından girmiş olduğunuz bilgiler, 3. parti firma veya kişilerle paylaşılmayacaktır. Sitemiz bazı dönemlerde müşterilerine ve üyelerine kampanya bilgileri, yeni ürünler hakkında bilgiler, promosyon bilgileri gönderebilir. 

Sitemiz üçüncü taraf sağlayıcı olarak Google çerezlerden yararlanarak reklam yayınlamaktadır. Google'ın DART çerezlerini kullanması, kendisinin ve ortaklarının kullanıcılarınıza, sitenize ve/veya İnternet'teki diğer sitelere yaptıkları ziyaretlere dayalı olarak reklam sunmasına olanak verir. Kullanıcılar, Google reklam ve içerik ağı gizlilik politikasını ziyaret ederek DART çerezi kullanımını devre dışı bırakabilir.

İşbu WEB SİTESİ KULLANIM KOŞULLARI VE ÜYELİK SÖZLEŞMESİ'nden kaynaklanacak ihtilaflar Türk Hukuku'na tabidir ve İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

 

Fors Plus Gayrettepe

Yıldız Posta Caddesi Akın Sitesi
No: 8 / 34 Kat: 6 34349 Gayrettepe – İstanbul
0 212 318 01 00

Toplantı Odası GaleriGaleriGaleriGaleriGaleriGaleriGaleri

Fors Plus Levent

Büyükdere Caddesi Emlak Blokları
A2 No:33 Levent - İstanbul
0 212 269 00 01

Forsplus Levent GörsellerForsplus Levent GörsellerForsplus Levent GörsellerForsplus Levent GörsellerForsplus Levent Görseller

Fors Plus Üsküdar

Hasbahçe Sokak No:2/2
Salacak - Üsküdar / İstanbul
0 216 706 17 50

Forsplus Üsküdar GörsellerForsplus Üsküdar GörsellerForsplus Üsküdar GörsellerForsplus Üsküdar GörsellerForsplus Üsküdar Görseller